Баянцагаан сумын ЗДТГ

Н.Шагдарсүрэн Засаг дарга
Г.Энхбаяр Засаг даргын орлогч
М.Чинбат Тамгын газрын дарга
Б.Үүрцайх Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч
Х.Одончимэг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Аззаяа Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
С.Намжилмаа БОХУБайцаагч
Т.Нямжанцан Байгаль хамгаалагч
Г.Цэрэндулмаа Дотоод ажилтан
Ц.Цэнд Улсын бүртгэгч
Л.Цэндсүрэн Газрын даамал
А.Хангал-Эрдэнэ Нийгмийн даатгалын байцаагч

Баянцагаан сумын Сум дундын эмнэлэг

Б.Алимаа Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Баянцагаан сумын ИТХ

Д.Энхзаяа Нарийн бичгийн дарга

Баянцагаан сумын Соёлын төв

Ц.Цэенпил Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Б.Намгарренчин Эрхлэгч
З.Отгонбаатар Хөгжим анги багш
О.Үнэнбуян Бүжиг анги багш

Баянцагаан сумын ЕБСургууль

Х.Одонмядаг Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Г.Наранчимэг Нягтлан бодогч

Баянцагаан сумын Цэцэрлэг

Т.Эрдэнэбулган Архив, бичиг хэргийн ажилтан
Ц.Өлзийсайхан Эрхлэгч