"Жишиг санхүүгийн алба" үзүүлэх сургууль амжилттай болж өнгөрлөө.

Баянцагаан сумд "ЖИШИГ САНХҮҮГИЙН АЛБА" үзүүлэх сургууль 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ний өдөр зохион байгуулагдаж байна. Уг үзүүлэх сургуульд аймгийн Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын алба, Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс төлөөлөл ажиллаж байгаа бөгөөд Богд, Баян-овоо, Хүрээмарал, Эрдэнэцогт, Баянговь сумдын шинээр томилогдсон санхүүгийн албаны дарга, төрийн сангийн мэргэжилтнүүд оролцож байна. Үзүүлэх сургалтаар:

    
  	  
    <div style= 2022-11-17 18:00:00