Бүтээн байгуулалт
Ахмадын өргөө, 4-5-р багийн төвийн барилгыг хүлээлгэн өглөө.

...

2023-12-21 16:43:04

Дэлгэрэнгүй..
Спорт заалны дээврийн засварын ажил дуусаж Улсын комисс ажиллаж байна.

...

2023-12-21 16:41:41

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэн багийн төвийн барилгыг хүлээж авах Улсын комисс ажиллалаа.

...

2023-12-21 16:40:34

Дэлгэрэнгүй..
Эрчим хүчний сайжруулалт, өргөтгөл хийгдлээ.

...

2023-12-18 18:18:24

Дэлгэрэнгүй..
сумын төвийн гэрэлтүүлэг

...

2023-12-18 18:16:57

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн халуун усны их засвар

...

2023-12-18 18:12:33

Дэлгэрэнгүй..
Гичгэнэ 01 дүгээр багийн их засвар

...

2023-12-18 18:09:05

Дэлгэрэнгүй..