ИТХ-ын тогтоол
Малын тоо толгойн албан татвар шинэчлэн батлах тухай

...

2023-12-18 16:00:33

Дэлгэрэнгүй..
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөл байгуулах тухай

...

2023-12-18 16:00:05

Дэлгэрэнгүй..
Бэлчээр түүнийг зохистой ашиглах, хамгаалах малын гоц халдварт өвчнөөс сэргийлэх түр журам батлах тухай

...

2023-12-18 15:59:22

Дэлгэрэнгүй..
Ундны усны цэвэр усны үнэ тогтоох тухай

...

2023-12-18 15:58:08

Дэлгэрэнгүй..
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийг шинэчлэн батлах тухай

...

2023-12-18 15:57:36

Дэлгэрэнгүй..
2024_онд_иргэнд_өмчлүүлэх_газрын_нийт_хэмжээ,_байршил,_зориулалтыг тогтоох тухай

...

2023-12-18 15:56:33

Дэлгэрэнгүй..
Сумын 2023 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

...

2023-12-18 15:54:27

Дэлгэрэнгүй..
Сумын сайн малчны журамд өөрчлөлт оруулах тухай

...

2023-12-18 15:53:17

Дэлгэрэнгүй..
Сумын нийт мал сүргийг угаах, хашаа хороог ариутгах

...

2023-12-18 15:52:05

Дэлгэрэнгүй..
Бахархал шагнал олгох журам

...

2023-12-18 15:50:40

Дэлгэрэнгүй..