Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна ...