Тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт
Цэнгэлдэх хүрээлэнд сандал, асар худалдан авах тендерийн урилга

...

2024-05-06 11:15:08

Дэлгэрэнгүй..
Уст цэгийн хайгуул, худаг уст цэг гаргах тендерийн урилга

...

2024-05-06 11:02:40

Дэлгэрэнгүй..
Хог тээврийн автомашин худалдан авах тендерийн урилга

...

2024-05-06 10:35:00

Дэлгэрэнгүй..
БАГИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА ШИНЭЭР БАРИХ

...

2023-03-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

...

2022-06-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Худаг уст цэг гаргах

...

2022-05-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн төвийн шатах тослох материал худалдан авах

...

2022-05-09 13:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны бүтээгдэхүүн худалдан авах

...

2022-05-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн үдийн хоолны бүтээгдэхүүн худалдан авах

...

2022-05-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоолны бүтээгдхүүн худалдан авах

...

2022-04-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..