Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2024-05-06 14:59:22

Дэлгэрэнгүй..
2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2023-05-02 15:37:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

...

2022-10-03 15:20:05

Дэлгэрэнгүй..
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө баталгаажуулах маягт

...

2022-10-03 15:00:00

Дэлгэрэнгүй..