Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам
Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлэх журам

...

2024-05-03 10:47:35

Дэлгэрэнгүй..
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

...

2023-05-22 16:22:51

Дэлгэрэнгүй..
ЗДТГ-т жолооч ажилд авна

...

2023-05-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хариуцсан нягтлан бодогчийн түр орон тооны зар

...

2023-03-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянцагаан сумын Засаг даргын тамгын газрын Орон нутаг хариуцсан нягтлан бодогчийн ажлын байрны (түр) орон тооны зар

...

2022-11-09 16:03:53

Дэлгэрэнгүй..