Алсын хараа

Баянцагаанчууд бид эрүүл, чинээлэг, хөгжсөн иргэнтэй, эрчимжсэн ХАА, байгальд ээлтэй дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, аялал жуучлалыг цогцоор нь хөгжүүлсэн, эдийн засгийн чадамжтай АМАРБУЯНТ бүсийн төв, улсын жишиг сум болно. 

 

2022-06-06 09:20:03