Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл
Баянцагаан сумын 2024 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

...

2024-05-03 15:27:28

Дэлгэрэнгүй..