Цаг үеийн мэдээлэл
ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

...

2022-09-20 14:26:09

Дэлгэрэнгүй..
Соёл амралтын хүрээлэнд тохижилтын ажил хийгдлээ.

...

2022-09-14 17:28:31

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

...

2022-09-13 09:25:23

Дэлгэрэнгүй..
БАЯНЦАГААН СУМД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЖИШИГ ТӨВ БАЙГУУЛЛАА.

...

2022-08-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
БАЯР НААДМЫН ХӨТӨЛБӨР

...

2022-07-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ

...

2022-06-13 17:13:50

Дэлгэрэнгүй..
ТООН ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

...

2022-05-26 13:05:20

Дэлгэрэнгүй..
"Монголын унаган байгалийн хүлцэл тогтворжилтыг хангах нь" ensure төсөлтэй хамтран Цагдуултайн амны 53га талбайг шинээр хайсжууллаа.

...

2022-05-25 17:16:45

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

...

2022-05-25 16:46:01

Дэлгэрэнгүй..