Цэцэн багийн төвийн барилгыг хүлээж авах Улсын комисс ажиллалаа.

Цэцэн багийн төвийн барилгыг хүлээж авах Улсын комисс ажиллалаа.

Цэцэн багийн төвийн барилгын ажил 2022 онд баригдсан бөгөөд орон нутгийн хяналтын ажлын хэсгээс тавьсан санал, шаардлагын дагуу гүйцэтгэгч компани дахин ажиллаж холбогдох дутуу ажлуудыг сайжруулж хүлээлгэн өглөө.

✅Санхүүжүүлэгч: Сумын 2022 оны Орон нутгийн Хөгжлийн сан 189 сая төгрөг

✅Гүйцэтгэгч: “Шинэ өлгийн зам” ХХК

Зургийн тодорхойлолт алга байна.

2023-12-21 16:40:34