Спорт заалны дээврийн засварын ажил дуусаж Улсын комисс ажиллаж байна.

Спорт заалны дээврийн засварын ажил дуусаж Улсын комисс ажиллаж байна.

✅Санхүүжилт: Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 89 сая төгрөг.

✅Гүйцэтгэгч: “Ерөөл нэмэх” ХХК

✅2024 онд Спорт заалны засварт аймгаас 135 сая төгрөг, сумаас 265 сая нийт 400 сая төгрөгний санхүүжилтээр гадна, дотор тал, шал бүрэн засварлагдана.

✅2023, 2024 онуудад аймгаас спорт заалны засварт нийт 235 сая төгрөгийн төсөв батлуулан ажиллаж байгаа аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгч Дашзэвэг Полоож , сумын ИТХ-ын хурлаар 265 сая төгрөгийг санал нэгдэн баталж өгсөн сумын ИТХ-ын төлөөлөгчиддөө баярлалаа.

3 хүн ба авто зам нарын зураг байж магад

2023-12-21 16:41:41