Юнителийн сүлжээ

Баянцагаан сумын Гичгэнэ 1 дүгээр багийн нутгийн Дархан цахир Улаановоонд тавигдаж байгаа Юнителийн сүлжээний угсралтын явц 70%-тай явагдаж байна.

2022-10-07 00:00:00