Үйлчилгээ авахад иргэдийн бүрдүүлэх бичиг баримт
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

...

2022-10-13 16:39:02

Дэлгэрэнгүй..
СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ, ШИНЭЭР АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

...

2022-10-10 12:03:00

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл өгөхөд бүрдүүлэх материал

...

2022-10-10 11:00:00

Дэлгэрэнгүй..